หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1  Continue reading

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2562

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 Continue reading

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% วันที่ 7 – 25 ตุลาคม 2562

เปิดให้บริการนอกเวลา ช่วงสอบปลายภาค

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 18.30 น. หลัง 16.30 น. เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5
วันเสาร์ 09.00 – 15.00 น. เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5